KUNST en SPIRITUALITEIT

DE AMORC Academie organiseert in het kader van haar lezingencyclus de vijfde lezing met als titel: "KUNST EN SPIRITUALITEIT", verzorgd door de kunstenaar Anand BINDA.

Datum : dinsdag 2 december 2014
Tijd : 19:00 u tot 21:30 u
Plaats : AMORC centrum aan de Gravenberchstraat 1a (tegenover
de Ismmay van Wilgen Sporthal)

Na de lezing zal zoals gewoonlijk gelegenheid zijn voor het in dialoog treden met de kunstenaar Inleider.

De toegang is vrij en een ieder is van harte welkom

www.anandbinda.com


Van oudsher zijn religie en kunst nauw verbonden, waarbij religieuze kunst bestemd was voor kerkelijke gebouwen, figuratief en begrijpelijk.

Vanaf het einde van de 19e eeuw laten veel kunstenaars zich inspireren door spirituele bronnen, zoals het Christendom of door mystieke stromingen waaronder de Theosofie en de Kabbala.
Hieruit ontstaat moderne kunst die spiritueel is en seculier, niet voor de kerk maar voor het museum.

Het accent van de te houden lezing op 2 december a.s door de kunstenaar Anand BINDA zal liggen op de schilderkunst. ....Wat is spirituele kunst.... en de bespreking van een serie werken van Anand BINDA.

Het kunstenaarschap is voor Anand BINDA betekenisvol. Het is een wijze die hij gekozen heeft om de wereld om zich heen te herscheppen, om vorm hieraan te geven op een manier waarmee hij zijn medemens vreugde kan schenken.
Hij geeft dan zo uiting aan het natuurlijke verlangen van de mens naar het verhevene.

db23063b63b615144c6a43f286c548a7.jpg


LEZING over DROMEN
De lezing met als thema "DROMEN" zal worden gehouden op
Datum : dinsdag 10 maart 2015
Tijd : 19:00 uur (inlooptijd 18:30 u)
Loatie : AMORC Centrum, Gravenberchstraat 2A

Deze inleiding zal eveneens worden verzorgd door
Guillaume POOL
Vertelkunstenaar en Dichter tevens
Voorzitter Stichting Bukutori

DROMEN
Meervoud van droom en tegelijk een werkwoord. Een ideaal en de werking van de hersenen.
Het brein van de mens staat centraal bij deze inleiding. Er zullen veel vragen opdoemen: wat zijn dromen, waarom dromen we, wat hebben dromen de dromer te vertellen, vervullen dromen de rol van boodschapper tussen het onzichtbare en het hier en nu. In deze inleiding zullen we aandacht besteden aan de lichamelijke processen en de vermoedelijke bedoeling van het dromen. We zullen ook aandacht besteden aan de relatie van droom en spiritualiteit. We zullen, als het even kan, om de hete brei van droomduiding heen gaan. Omdat een droom een individuele ervaring betreft is het moeilijk bijna onmogelijk om te komen tot een totale droomsymboliek, die voor iedereen zou moeten gelden. Ieder mens is een duider van de eigen dromen. We lopen niet weg voor hele speciale dromen, waarbij het mogelijk is sturing te geven aan het droomverhaal.
Ieder mens droomt, maar niet ieder mens is in staat de dromen te onthouden en mee te nemen om na te vertellen, Ieder mens heeft dromen, daarom is iedereen welkom. Er zal ruimte en tijd worden geboden voor vragen.

U bent van harte welkom